WPŁYW KONFLIKTU W BYŁEJ JUGOSŁAWII NA STOSUNKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH Z UNIĄ EUROPEJSKĄ (1990-95)

Agnieszka Orzelska

 

Polska Akademia Nauk
Instytut Studiów Politycznych
Zakład Europy Środkowo-Wschodniej

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I STANY ZJEDNOCZONE W OBLICZU GROŹBY ROZPADU JUGOSŁAWII

Rozdział 1

 1. Deklaracja Transatlantycka z 1990 r. wyznaczeniem kierunku w stosunkach Stanów Zjednoczonych i Wspólnoty Europejskiej po zimnej wojnie.
 2. Znaczenie konfliktu w SFRJ dla Stanów Zjednoczonych i Wspólnoty Europejskiej w zmienionej sytuacji geopolitycznej.
 3. Brak żywotnych interesów Stanów Zjednoczonych i Wspólnoty Europejskiej w konflikcie w SFRJ.

rozdział 1

PRÓBA SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA KONFLIKTU W BYŁEJ JUGOSŁAWII PRZEZ WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ PRZY POPARCIU STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

Rozdział 2

 1. Zgodność polityki Wspólnoty Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w obliczu rozpadu SFRJ.
 2. Inicjatywy Wspólnoty Europejskiej podjęte przy poparciu Stanów Zjednoczonych.
 3. Rozbieżności wobec problemu uznania niepodległości Słowenii i Chorwacji.

rozdział 2

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I STANY ZJEDNOCZONE W OBLICZU WYBUCHU WOJNY W BOŚNI I HERCEGOWINIE

Rozdział 3

 1. Interesy Stanów Zjednoczonych i WE w obliczu wybuchu wojny w Bośni i Hercegowinie.
 2. Fiasko planu Cutileiro.
 3. Uznanie Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii.
 4. Działania Waszyngtonu i Brukseli wobec eskalacji wojny w Bośni i Hercegowinie.

rozdział 3

WPŁYW PLANU VANCE'A I OWENA NA STOSUNKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH ZE WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ.

Rozdział 4

 1. Rozbieżności pomiędzy Brukselą a Waszyngtonem w sprawie planu Vance’a i Owena.
 2. Próba przezwyciężenia różnic pomiędzy Waszyngtonem a Brukselą.
 3. Odrzucenie amerykańskiej propozycji lift and strike.
 4. Znaczenie Planu Wspólnego Działania (Joint Action Plan, JAP) dla Europejskiej Współpracy Politycznej.

rozdział 4

WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA UE W ZDERZENIU Z RZECZYWISTOŚCIĄ.

Rozdział 5

 1. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa w Traktacie o UE z Maastricht.
 2. Fiasko Planu Działania UE (EU Action Plan).
 3. Włączenie się Stanów Zjednoczonych do wysiłków pokojowych.
 4. Powstanie Grupy Kontaktowej przypieczętowaniem fiaska Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

rozdział 5

PROBLEMY W STOSUNKACH TRANSATLANTYCKICH NA DRODZE DO POROZUMIENIA Z DAYTON

Rozdział 6

 1. Wstęp.
 2. Utworzenie Sił Szybkiego Reagowania.
 3. Stany Zjednoczone w obliczu groźby wycofania UNPROFOR.
 4. Punkt zwrotny w amerykańskiej polityce wobec Bośni.
 5. Rola Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w negocjacjach pokojowych w Dayton.
 6. Rozgrywki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w związku z podpisaniem porozumienia pokojowego.
 7. Konflikt w byłej Jugosławii a Nowa Agenda Transatlantycka.

rozdział 6

informacje

Książkę w wydaniu papierowym można nabyć w księgarni ISP PAN

Tekst zamieszczony na niniejszej stronie pochodzi z wstępnej wersji książki, przed korektą redakcyjną.